ผู้ผลิตเครื่องกลั่นประสิทธิภาพสูง สำหรับแยกสารบริสุทธิ์ ที่มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกัน เช่น สารหอมระเหย หัวน้ำหอม หรือการกลั่นสารเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แอลกอฮอล์ อะซีโตน ทูโลอีน หรือสารเคมีที่ใช้ทางด้านการแพทย์เช่น ฟอร์มาลิน ไซลีน เป็นต้น
 
 
 

B/R 9600

เครื่องกลั่นสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักการ Spinning Band สามารถแยกส่วนสารที่กลั่นได้สูงสุด 4 ส่วน ควบคุมผ่านไมโครโปรเซสเซอร์ (High Efficiency Spinning Band Distillation)

 

 

 

9700 ProCycler Plus

เครื่องกลั่นสารเคมีที่ใช้แล้ว หรือสารเคมีอุตสาหกรรมให้บริสุทธิ์ ทำจากโลหะปลอดสนิมขนาด 20 ลิตรพร้อมระบบควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Solvent Recycler)

 

 

 

PureForm 2100

เครื่องกลั่นฟลอมารีน ไซลีน และแอลกอฮอล์ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ ขนาด 8 ลิตร (MINI-Procycler) และ 30 ลิตร (Formalin Recycling System)

 

 

Contact Us    Site Map    Home