Yes, your laboratory can successfully recycle high purity solvents

Wysokowydajne systemy do destylacji recykling rozpuszczalnikow


Modele B/R 9600 z kolumnami destylacyjnym gwarantują efektywność klasycznej kolumny destylacyjnej wraz ze znacznie zwiększoną przepustowością i zwiększoną objętością destylowanej próbki.

9700 ProCycler Ten system pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, czasu i pracy. Nie zużywa się tak wiele rozpuszczalników, ponieważ są one odzyskiwane, nie powstaje też problem gospodarki odpadami i zlewkami. Nikt nie musi się zajmować zakupami rozpuszczalników ani ich inwentaryzacją.#ffffff